SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PROJESİ

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.  Sürdürülebilir kalkınmada devletler, kamu kuruluşları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları söz sahibidir. Bu kapsamda BUMKAD olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini stratejilerimize eklemekteyiz.

Bu hedefler nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehir ve alt yapı, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, sanayi, innovasyon ve alt yapıdır. Kapsamımıza aldığımız bu hedefler içerisinden nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirmekteyiz.

Nitelikli eğitimdeki hedef herkes için kapsayıcı ve hakkaniyetli eğitimi sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanlarını teşvik etmektir.

Eğitim denince akla ilk gelen kurumlardan biri üniversitelerdir. Bu kurumlara girişlerin başarı oranlarını ve mühendislik alt yapılarını değerlendirirsek; üniversite girişlerindeki YKS sonuçlarına göre ise temel yeterlilik sınavlarında matematik başarı oranı %14.2, fen başarı oranı %11.2 dir. (2020 değerleri)  Bu oranlarından da anlaşılacağı gibi başarı seviyesi ülkemiz için düşük durumdadır. Türkiye’ de 206 tane üniversiteden bulunuyor, bunlardan 130 u devlet ve 76 sı vakıf üniversitesidir. 130 devlet üniversitesinden 93 ünde mühendislik fakültesi bulunmakta, ama her birinin altyapı imkanları farklı seviyelerde yer alıyor. Bu bilgilerle birlikte BUMKAD olarak çeşitli projelerimizi oluşturmaktayız.

Projelerden ilki eğitim imkanlarına destek olabilmek için Türk Eğitim Vakfı – Mühendis Kız öğrenci fonu oluşturulması şeklindeydi. İkincisi ise «Kutup Yıldızım» projesi olup üniversitelerdeki kadın mühendis adaylarına eğitim ve mentörlük desteği şeklindedir. Yine üniversitede bulunan mühendis adaylarına kendi yetkinliklerinde farkındalık oluşturma ve hangi alanlarda çalışabileceklerine karar vermeyi destekleyebilmek adına «Profesyonel Hayata Doğru Yerden Başlamak» ismindeki söyleşi çalışmaları hedeflemekteyiz. 

Nitelikli eğitim hedefini desteklemek için ilerleyen dönemlerde planladığımız diğer çalışmalar ise liselerde eğitimin gelişmesine destek olma ve çalışmalarımızı ülke genelinde yaygınlaştırma şeklindedir.