GENÇ MİMOZALAR

GENÇ MİMOZALAR

Genç mimozalar projesi, üniversitede okuyan genç kadın mühendis adaylarını kapsayan, toplumsal gönüllülük bilincini arttıracak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi için oluşturulan  ve eğitimlerle desteklenen bir gelişim programıdır.Proje öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları mühendislik yetkinliğini kullanabilecekleri, davranışsal ve teknik anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Sadece eğitim alarak değil 'yaparak öğren' modeli ile gerçek hayatta karşılaşılacakları problemleri deneyimleyecek ve gelişim fırsatı yakalayacaklardır. Sosyal sorumluluk kavramını genç yaşta deneyimleyerek tüm hayatları boyunca devam edecek bir bilince sahip olacaklardır.

NEDEN GENÇ MİMOZALAR 

İtalya’nın ikinci dünya savaşından çıktığı dönemlerde insanlar; bir coşku, yaşama dair bir umut aramaktaydılar. 8 Mart’ta İtalya Kadın Birliği üyesi olan 3 kadın, toplumun yeniden inşasının “kadın dayanışmasına” bağlı olduğunu düşündüler ve bu yaklaşımlarını sembolize etmesi için bir çiçek seçtiler; mimoza çiçeği.
  Bu çiçeğin seçilmesinin sebebi ise Mart ayında açmasının yanı sıra neşe saçan sarı rengi ve kırılgan görünümüne rağmen zorlu koşullar karşısında oldukça dirençli bir yapıya sahip olmasıyla bu özellikleri taşıyanın aslında bir kadın olduğunun fark edilmesiydi. Bu yüzden Mimoza çiçeği 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün de simgesi olmuştu.
 Biz de Genç Mimozalar Projesi ile birer kadın olarak naif ve kırılgan duruşumuzun yanı sıra ne kadar güçlü olduğumuzu bize her daim hatırlatacak bir kadın dayanışması sağlamayı, birbirimizden güç alarak kendimizi geliştirmeyi ve en önemlisi her bir kadın mühendis adayımıza bu yolda yalnız yürümediğini hatırlatmayı istiyoruz. 
  Hayallerimize toz pembe düşler diyenlere inat gücümüzün  hayallerimizde saklı olduğunu göstermeye geliyoruz. Çünkü biz istersek yapabiliriz!

PROJE AŞAMALARI

 • Başvuru Süreci
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gönüllülük Bilinci Kazandırma Çalışmaları
 • Proje Yönetimi Becerisi Kazandırma
 • Çalıştaylar ile Projelerin Belirlenmesi
 • Değerlendirme ve Takip

GELİŞİM  AŞAMALARI 

 • Temel Eğitimler
 • Proje Yönetimi Eğitimleri
 • Proje Bazlı Teknik Eğitimler

PROGRAM HEDEF VE KAZANIMLARI

 • Kadın Mühendis adayların öz farkındalıklarının artması
 • Başarma hissini yaşamak
 • Proje yönetimi tecrübesinin kazanılması
 • Kazanılan tecrübelerin profesyonel hayata hazırlık olması
 • Network geliştirme
 • İletişim becerisi kazanımı
 • Takım çalışması tecrübesi kazanımı
 • Kadın dayanışması özbilincinin arttırılması

 

BAŞVURU SÜRECİ

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan tüm kadın mühendis adayları bu programa başvurabilir.

BAŞVURU LİNKİ 

GENÇ MİMOZALAR