2019-2022 YÖNETİM EKİBİ 

Ülfet Öztürk

Başkan

Funda Geyimer

Başkan Yardımcısı

Büşra Henden Ramazanoğlu

Genel Sekreter

Neslihan Özer

Yönetim Kurulu Üyesi- Sayman

Gökçen Demir Kodaman

Yönetim Kurulu Üyesi

Demet Dengiz Oral

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğba Okay

Ayşe Köksal

Yönetim Kurulu Üyesi

Berrak Tanyeri

Yönetim Kurulu Üyesi