ÜYE İLİŞKİLERİ EKİBİ

AMAÇ

BUMKAD' ın vizyonu, misyonu ve stratejileri doğrultusunda; dernekler, kamu ve özel kuruluşları veya kişiler ile işbirlikleri geliştirmek ve toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamaktır. 

ÇALIŞMA KAPSAMI

 • Derneğin vizyonuna ve misyonuna göre hazırlanmış olan stratejik planları baz alarak, uygun olan kuruluşlarla ve kişilerle (yurt içi / dışı dernekler, özel ve kamu kuruluşları) iletişime geçerek derneği tanıtmak ve işbirlikleri geliştirmek veya iletişime geçen kuruluşlarla ya da kişilerle ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek
 • İşbirliği sağlanan kuruluşlarla ve kişilerle iletişimi sağlıklı bir şekilde koordine etmek ve yönetmek ve dernek içerisinde bilgi akışını sağlamak
 • Derneğin amacına uygun olarak hem Sürdürülebilir Kalkınma projeleri hem de Avrupa Birliği projeleri geliştirmek ya da oluşturulmuş projelere dahil olmak için diğer ekiplere bilgi vermek ve iletişimi sağlamak

KURUMSAL İLİŞKİLER EKİBİ

AMAÇ

BUMKAD’ın vizyonu, misyonu ve stratejileri doğrultusunda; derneklerle, kamu ve özel kuruluşlarla veya kişilerle işbirlikleri geliştirmek ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaktır.

ÇALIŞMA KAPSAMI

 • Derneğin vizyonuna ve misyonuna göre hazırlanmış olan stratejik planları baz alarak, uygun olan kuruluşlarla ve kişilerle (yurt içi / dışı dernekler, özel ve kamu kuruluşları) iletişime geçerek derneği tanıtmak ve işbirlikleri geliştirmek veya iletişime geçen kuruluşlarla ya da kişilerle ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek
 • İşbirliği sağlanan kuruluşlarla ve kişilerle iletişimi sağlıklı bir şekilde koordine etmek, yönetmek ve dernek içerisinde bilgi akışını sağlamak 
 • Derneğin amacına uygun olarak hem Sürdürülebilir Kalkınma projeleri hem de Avrupa Birliği projeleri geliştirmek ya da oluşturulmuş projelere dahil olmak için diğer ekiplere bilgi vermek ve iletişimi sağlamak

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKİBİ 

AMAÇ 

Yaratıcı fikirleri olan girişimci ruhlu kadın mühendislere ve adaylara ilham vermek, cesaretlendirmek ve innovasyon/ girişimcilik konusunda ticari değerlere ulaşmalarını sağlayarak yol göstermektir.

ÇALIŞMA KAPSAMI 

 • İnovasyonu ölçen kurumsal endeksleri takip etmek ve yıl bazlı raporlamak
 • İnovasyon ve girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek ve ortak projeler üretmek
 • İnovasyon ve girişimcilikte öne çıkan kişiler ile söyleşi/panel organizasyonları yapmak
 • Melek yatırımcılar ile kadın girişimcileri buluşturacak platformlar yaratmak
 • İnovasyon ve girişimcilik alanında eğitim organizasyonları yapmak

FÜTÜRİZM EKİBİ 

AMAÇ

Fütürizm Ekibi, eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlık için muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul ederek yaşamın tüm boyutlarına dair alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimsemektedir. Bu doğrultuda ekibimiz tarafından; tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi, vizyon geliştiren kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olan projeler üretmenin insanlığa ve dünyaya karşı sorumluluğumuz olduğu bilinci ile fütürizm yaklaşımının yaygınlaşmasını, anlaşılmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA KAPSAMI 

 • Fütürizmi anlamak amacı ile literatür araştırmaları yapmak
 • Geleceği tasarlamaya katkısı olacak projeler üretmek
 • Fütürizmin anlaşılmasını sağlamak için eğitimler hazırlamak ve lise seviyesindeki öğrencilere eğitimler vermek
 • Türkiye Fütüristler Derneği ile işbirlikleri yapmak

PROJE EKİBİ 

AMAÇ

Lise, üniversite ve sektörde olmak üzere 3 ana grupta çalışan proje ekibinin amacı, mühendis olmayı hedefleyen gençlerimiz ile kadın mühendis adaylarımız için farkındalık yaratarak geleceği daha güçlü şekillendirmek ve sektördeki mühendis kadınlar ile katma değeri arttıracak iş birlikleri geliştirmektir.

Bu doğrultuda Bumkad;

 • Lisede, gençlerimize doğru meslek alanında seçim yapabilmeleri için koçluklar vermeyi
 • Kampüste, kadın mühendis adaylarımızı tecrübe ve bilgi paylaşımı ile sektöre ve geleceğe daha güçlü hazırlamayı,
 • Sektörde, iş hayatının farklı alanlarında tecrübeye sahip kadın mühendislerin tek bir platformda bir araya gelerek topluma fayda sağlayacak projelerde sinerji oluşturmasını

hedeflemektedir.

ÇALIŞMA KAPSAMI 

 • Lise ve üniversite öğrencilerine yön vermek üzere koçluk, mentorluk vermek
 • Lise ve üniversite öğrencilerimizin teknik ve davranışsal gelişimini hedefleyen gelişim programları hazırlamak
 • Maddi imkanı kısıtlı kadın mühendis adaylarımızın eğitimleri için burs imkanı sağlamak
 • Üniversite ve sektörde projeler geliştirmek 

 AKADEMİ EKİBİ

AMAÇ

Gelişime ve yeniliğe her daim istekli olan kadın mühendis ve mühendis adaylarının gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek yetkinlik seviyesine ulaşmaları için imkan sağlamaktır.

ÇALIŞMA KAPSAMI 

 • Üniversite öğrencilerinin iş hayatına atılmak için temel olarak ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi
 • Sektördeki kadınların mevcut yetkinlik seviyesini artırmak için gerekli eğitimlerin belirlenmesi
 • İç ve Dış eğitmen portföyünün oluşturulması
 • Oluşturulan yetkinlik setlerine göre eğitim takviminin belirlenmesi
 • Eğitimlerin organizasyonu

MEDYA YÖNETİMİ EKİBİ 

AMAÇ 

Derneğin iç ve dış faaliyetlerinin, iletişim araçları vasıtasıyla toplum ile paylaşılmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA KAPSAMI 

 • Dernek amaç ve faaliyetlerinin iletişim araçları yardımı  ile yayılımını sağlamak
 • Dernek  içi etkinliklerinin (toplantı, tören, üye kabulü, eğitim vb.) iletişim araçları kullanılarak toplum ile paylaşılmasını sağlamak,
 • Dış ilişkilerin geliştirmesi amacıyla düzenlenen  her türlü kutlama, tören, eğitim vb. organizasyonların toplum ile paylaşılmasını sağlamak

​ORGANİZASYON  EKİBİ 

AMAÇ

Derneğin  iç ve dış faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve derneğin toplum ile etkileşim ve iletişimini sağlamaktır.

 • Derneğin amaç ve faaliyetlerinin planlanan organizasyonlar ile yayılımını sağlamak
 • Dernek üyeleri arasında sinerjiyi artırmak için faaliyetler organize etmek
 • Derneğin  dış ilişkilerini geliştirmek için  kongre, sempozyum, panel, kutlama, tören vb. organizasyonlar düzenlemek
 • Dernek faaliyetleri için sponsorluklar oluşturmak