Ülfet Öztürk

Başkan

Funda Geyimer

Başkan Yardımcısı

Büşra Henden Ramazanoğlu

Genel Sekreter

Neslihan Özer

Kurucu Üye - Sayman

Gökçen Demir Kodaman

Kurucu Üye

Demet Dengiz Oral

Kurucu Üye

Tuğba Okay

Kurucu Üye